keskiviikko 15. tammikuuta 2014

Talvilintulaskennat vuodenvaihteessa 2013-2014


Talvilintulaskentojen joululaskennoissa laskettiin VLH:n alueella 22 reittiä. Kiitos kaikille laskijoille!

Tässä yhteenvetoa laskennoista, laskijoille olen toimittanut taulukkomuotoiset yhteenvedot.

Reiteistä 13 on Valkeakoskella, 3 Pälkäneellä, 2 Akaassa, 2 Vesilahdella sekä yksi Hattulassa ja yksi Kylmäkoskella. Reittien yhteispituus oli 255,9 km. Tämä on seurantajakson (2002 – 2014) suurin reittimäärä yksittäisessä laskennassa. Hienoa!

Kokonaan uutena reittinä Mari Kukkamäki perusti reitin Akaan Viialaan. Reitin nimi on Palokärki – Oopakka ja pituus 11,5 km. Kaksi syksyllä perustettua uutta reittiä laskettiin nyt ensimmäistä kertaa joululaskennan osalta.

Laskennan aikana vallitsi varsin lauha ja pimeä sää. Maa oli koko laskentojen ajan lumeton ja laskentojen aikana jäät sulivat suurimmasta osasta vesistöjä. Koko joulukuu oli ollut lämmin. Olosuhteet vaikuttivat varmasti laskentatuloksiin. Joidenkin lajien osalta määrät jäivät vähäisiksi huonon havaittavuuden vuoksi (mm. keltasirkku ja korppi). Toisaalta talvikuolleisuus oli tavallista vähäisempää ja joidenkin lajien määrät olivat kehnoista havainto-oloista huolimatta suuria (talitiainen, puukiipijä). Vesilintupuolella löytyi pari mielenkiintoista lajia (pilkkasiipi, mustalintu), mutta viivyttelijöitä tai satunnaistalvehtijoita oli niukasti.

Pidän laskentatulosta monelta osin vaikeasti tulkittavana myös niiden lajien osalta, joiden laskentatulos oli normaali. Vaikka muinakin talvina on voinut olla melko lumetonta ja pimeää, näin hämärässä en muista koskaan lintuja laskeneeni.

Marjatilanne oli hyvin heikko ja sitä myötä marjalintujakin oli hyvin niukasti.

Laskennan yhteislajimäärä 53 ylitti aiemman ennätyksen yhdellä (viime vuosina 48, 46, 43, 41, 46). Reittikohtainen keskimääräinen lajimäärä oli kuitenkin tavanomainen (21,1). Moni tavallinenkin laji piileksi joidenkin reittien osalta. Vain kolme (!) lajia havaittiin kaikilla reiteillä ja ”ässiä” (laji havaittu vain yhdellä reitillä) oli peräti 16. Eli mitään lintujuhlaa ei vietetty, vaikka kokonaislajimäärä oli hyvä.

Lintuyksilöitä havaittiin selvästi tavallista niukemmin, 360 yks/10rkm. Samalla tasolla on oltu van kahdesti aiemmin. Määrä on 10-30 % tavallista alempi. Lintuyksilöiden vähyyttä selittävät mm. marjalintujen heikko esiintyminen ja erityisesti sääolosuhteet.

Linnut lajiryhmittäin (vertailujaksolla tarkoitetaan talvesta 2002-2003 alkanutta jaksoa tähän talveen saakka)

Vesilinnut (ml. haikarat ja merimetsot, vanhan taksonomian lajisto kuikat – koskelot)

Tällä osastolla oli vähän lintuyksilöitä, mutta hyvin lajeja: yksi harmaahaikara (VLK, Kanava), 3 joutsenta, 6 heinäsorsaa, 1 telkkä (Ritvala), 1 mustalintu, 3 pilkkasiipeä ja 13 isokoskeloa. Telkkä (!) ja pilkkasiipi olivat seurantaan uusia joululaskentalajeja. Pilkkasiipiä oli kaksi Valkeakosken Ala-Kanavalla ja yksi Marin uudella Viialan reitillä, jossa oli myös mustalintu.

Pedot

Merikotkia nähtiin huikeasti 7 yksilöä yhtä monella reitillä. Kanahaukkoja kaksi yksilöä ja varpushaukkoja neljä, molemmat normaalin vaihtelun puitteissa.

Kanalinnut

Pyitä havaittiin peräti 14 seitsemällä reitillä. Laiska –Lukonmäki –reitillä (Ahola) peräti seitsemän yksilöä!. Sillä reitillä oli myös metso ja kolme teertä. Teeriä oli yhteensä 33, joista kahdella Pälkäneen reitillä 13 ja 16 (Kemmo ja Äimälä, Jaanu). Fasaani oli lujassa: vain yksi yksilö (Vesilahti, Kirkonkylä, Vastamäki).

Lokit

Lämmin oli saanut lokkeja jättäytymään. Isoja määriä ei havaittu, mutta kolme lajia saatiin, kun Rauttunniemestä näkyi merilokki (Leuhtonen) ja Viialassa kalalokki (Kukkamäki). Harmaalokkeja laskettiin yhteensä 145.

Kyyhkyt

Kesykyyhkyjen määrä nousi ennätykseen (181). Viialan uudella reitillä niitä kirjattiin peräti 120 yksilöä. Pitkään pahassa taantumassa ollut pulukanta tuntuu olevan lievässä kasvussa.

Pöllöt

Hiiripöllötalvi toi reiteille kolme yksilöä. Vanhankylän pöllö oli jo syyslaskennassa, mutta Rauttunniemen (Leuhtonen) ja Tyrisevän (J. Mäkelä) linnut olivat uusia. Varpuspöllö ilahdutti Leuhtosen Juhan toisella reitillä Pyörönmaassa.

Tikat

Tikkojen osalta ei tällä kertaa päästy nauttimaan viime aikojen tapaan. Kaksi pohjantikkaa (Laiska-Lukonmäki, Ahola) ja yksi harmaapäätikka (Saarioispuoli, Innala) havaittiin, muttei yhtään pikkutikkaa eikä valkoselkätikkaa. Palokärkiä joululaskennalle tyypillisen niukasti 12. Käpytikalla puolestaan toistui joululaskentojen ilmiö: joka toinen vuosi tikkoja on paljon ja joka toinen vuosi niukasti. Nyt niukasti 3,9 yks/10 rkm.  

Yksi koskikara havaittiin Valkeakosken Kanavalla (Innala).

Rastaat, tilhi

Marjalinnut olivat hyvin vähissä. Tilhiä sattui neljälle reitille yhteensä 13, räkättejä kolmelle reitille neljä yksilöä ja mustarastaita suorastaan hämmentävän vähän eli 9 yksilöä.

Tiaiset, hippiäinen, puukiipijä

Hippiäinen, töyhtötiainen ja kuusitiainen esiintyivät melko normaalisti. Talitiaisia oli ennätyksellisesti (67 yks/10 rkm), noin 20 % normaalitason yläpuolella. Sinitiaisia (57 yks/10 rkm) samoin n. 10 % normaalia enemmän, mutta paljon viime talvista (75 yks/10rkm) vähemmän. Hömötiaisia masentavan vähän, 4,4 yks/10 rkm. Vastaava romahdus on ollut kerran aiemmin, normaali viime vuosien taso on 50 % isompi.

Pyrstötiainen oli lähes kadoksissa, vaikka laji on viime vuosina ollut melko runsas. Nyt vain 6 yksilöä, jotka hyvin epätyypillisesti eivät parvessa, vaan neljällä eri reitillä. Suurin parvi oli 2 yksilöä!

Puukiipijä oli runsas, niitä havaittiin melkein tuplasti tavallista enemmän.

Ainut isolepinkäinen löytyi Pyörönmaan reitiltä (Leuhtonen), joten syksyn runsaahko seitsemän lintua olivat liikuskelleet muualle. Viihtyvätköhän hiiripöllö ja lepinkäinen samalla aukealla vai ajaako pöllö lepinkäisen pois?

Varislinnut

Naakkoja oli odotetusti aika paljon, muttei mitenkään erityisen runsaasti (38 yks/10rkm; ennätys 50 ja keskiarvo 25). Muista varislinnuista variksia ja harakoita oli tavanomaisesti ja närhiä ja korppeja hieman normaalia vähemmän.

Varpuset

Varpusia raportoitiin yhtä tiheästi kuin edellisessä joululaskennassa (9 yks/10 rkm). Pikkuvarpunen ylsi taas ennätykseen (33 yks/10 rkm).

Peippolinnut

Peippoja oli yksi ainoa (Kanavakierros, Innala), järrejä ei yhtään.

Viherpeipon kanta tuntuu palautuvan. Nyt niitä kirjattiin 35 yks/10rkm, edellisessä joululaskennassa pohjalukema 26 ja sitä edellisenä 31 yks/10 rkm. Sitä ennen oltiin kolme vuotta tasolla 50 yks/10 rkm ja sitä ennen tasolla 70 yks / 10 rkm.

Omalle Naakka-Sääksmäen siltä -reitille sattui 19 tikliä, jotka jäivät yllättäen ainoiksi. Näistä 18 oli yhtenä parvena Kannistonmäen pelloilla, josta ääni ne paljasti. Vihervarpusia oli hyvin kolmannessa joululaskennassa peräkkäin. Tällä kertaa 155 yksilöä yhdeksällä reitillä. Urpiaisia laskettiin vähän vähemmän eli 138 yksilöä. Urpiaisten joukosta määritettiin peräti 5 tundraurpiaista (Metsäkansa, Nikkanen). Edellisistä olikin jo peräti yhdeksän vuotta.

Käpylinnut: Pikkukäpylintuja määritettiin yhteensä kolme ja kaksi käpylintua jäi lajilleen määrittämättä. Hyvin niukka siis.

Punatulkkuja havaittiin hyvin niukasti (5,7 yks/10 rkm, kun joululaskennan keskiarvo 13,4 yks/10 rkm). Saapa nähdä, onko tämä uusi kannan romahdus vai jotain ihan muuta. Vuosi sitten tuli runsausennätys (34 yks/10rkm), joten vaihtelua tuntuu olevan runsaasti.

Keltasirkkuja havaittiin myös hyvin niukasti, mikä oli odotettua sulan maan laskennassa. 23 yks/10 rkm on seurannan ylivoimaisesti alin luku (keskiarvo 53 yks/10 rkm.)

Runsaimmat lajit olivat:

1. Talitiainen 1715
2. Sinitiainen 1448
3. Naakka 971
4. Viherpeippo 882
5. Pikkuvarpunen 833
6. Varis 661
7. Keltasirkku 596
8. Harakka 416
9. Varpunen 230
10. Kesykyyhky 181

Kaikilla reiteillä havaittiin vain talitiainen, sinitiainen ja harakka. Vain yhdeltä reitiltä puuttui käpytikka, hippiäinen, hömötiainen, varis, viherpeippo ja punatulkku.

Vain yhdellä reitillä havaittiin harmaahaikara, heinäsorsa, telkkä, mustalintu, metso, fasaani, kalalokki, merilokki, varpuspöllö, harmaapäätikka, pohjantikka, koskikara, isolepinkäinen, peippo, tikli ja tundraurpiainen.

t. Jukka Leskelä